mèo scottish fold

Có 8 bài viết chứa thẻ #mèo scottish fold

Mèo Tai Cụp - Loài Mèo Cú Độc Đáo
Lựa chọn mèo

Mèo Tai Cụp - Loài Mèo Cú Độc Đáo

Mèo có rất nhiều loại mèo: mèo Mướp, mèo Vàng, mèo Xiêm, mèo Nga, mèo Bengal… Nhưng em thích nhất mèo Tai Cụp!!! Mình chú to như quả dưa hấu, đầu to như quả cam, hai tai như hai cái lá chanh và bị … CỤP!

Pety Avatar Mèo Quậy Avatar
Thứ Tư, ngày 25 tháng 12, 2019