Chính sách Bảo mật & Quyền riêng tư

Cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 12, 2019.

Image Description

I. Thông tin được thu thập

Công ty Cổ phần Công nghệ Pety (sau đây gọi tắt là “chúng tôi” hoặc “Pety”) thu thập thông tin để cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho tất cả người dùng của mình. Khi bạn đăng nhập vào Mạng xã hội Pety, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin liên quan tới bạn (sau đây gọi chung là “thông tin”), bao gồm:

1. Những thông tin bạn chủ động cung cấp cho chúng tôi

Khi tạo một Tài khoản Pety, bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân bao gồm tên, mật khẩu và số điện thoại. Sau khi đăng ký tài khoản, bạn có quyền, nhưng không bắt buộc, cung cấp cho chúng tôi các thông tin liên lạc khác để phục vụ việc định danh tài khoản.

2. Thông tin được thu thập khi sử dụng dịch vụ

Trong quá trình bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau:

- Các ứng dụng, trình duyệt và thiết bị của bạn

Chúng tôi thu thập thông tin về các ứng dụng, trình duyệt và thiết bị mà bạn dùng để truy cập vào dịch vụ của Pety. Điều này giúp chúng tôi cung cấp các tính năng như tự động cập nhật sản phẩm.

- Hoạt động của bạn

Chúng tôi thu thập thông tin về hoạt động của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn là các nội dung bạn đăng tải, chia sẻ trên Mạng xã hội Pety và sử dụng thông tin này để thực hiện việc tối ưu hóa, cá nhân hóa nội dung hiển thị nhằm phục vụ bạn tốt hơn.

II. Mục đích việc thu thập thông tin

Với tôn chỉ hoạt động là “Lấy người dùng làm trọng tâm”, chúng tôi xác định và cam kết việc thu thập thông tin là để tối ưu trải nghiệm người dùng với những mục đích cụ thể như sau:

1. Cải thiện, phát triển và cung cấp các dịch vụ phù hợp cho người sử dụng
2. Cá nhân hóa trải nghiệm người dùng
3. Liên lạc
4. Bảo vệ người dùng Mạng xã hội Pety

III. Trường hợp thông tin được chia sẻ

1. Người sử dụng tự chia sẻ thông tin của mình

Mạng xã hội Pety cho phép bạn tự chia sẻ thông tin với người khác và bạn nắm quyền kiểm soát cách chia sẻ. Ví dụ: bạn có thể chia sẻ các nội dung, video, hình ảnh trên Mạng xã hội Pety hoặc có thể quyết định giữ các nội dung, video, hình ảnh của bạn ở chế độ riêng tư.

2. Trường hợp chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi sẽ giữ bí mật và không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của bạn ngoại trừ các trường hợp sau đây:

Có sự đồng ý của bạn

Chúng tôi sẽ xin phép bạn và phải được sự đồng ý của bạn trước khi chia sẻ bất kỳ thông tin nào của bạn. Khi bạn đăng ký, sử dụng tính năng đăng nhập liên quan đến các nền tảng và ứng dụng của bên thứ ba, điều đó đồng nghĩa với việc các thông tin của bạn sẽ được chia sẻ cho bên thứ ba, dựa trên sự chấp thuận của bạn. Bằng việc chấp nhận sự chia sẻ này, bạn cũng sẽ chấp nhận những rủi ro kèm theo. Trong trường hợp này, bạn đồng ý và chấp nhận loại trừ trách nhiệm của Pety liên quan tới việc thông tin, dữ liệu của bạn bị chia sẻ cho bên thứ ba.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân cho các cơ quan chức năng của Việt Nam khi có yêu cầu hợp lệ của Tòa án và/hoặc cơ quan hành chính có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nếu Pety tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo tính bí mật của thông tin cá nhân của bạn và thông báo cho những người dùng bị ảnh hưởng trước khi thông tin cá nhân được chuyển giao hoặc chịu sự điều chỉnh của một chính sách bảo mật khác.

IV. Bảo mật thông tin

1. Việc bảo mật dữ liệu người dùng

Mạng xã hội Pety được giám sát bảo mật bởi các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm. Luôn nỗ lực cao nhất để bảo vệ dữ liệu người dùng.

Chúng tôi sẽ thông báo đến bạn các mối đe dọa bảo mật và tiến trình xử lý bảo mật của chúng tôi để bảo vệ quyền và lợi ích của bạn khi sử dụng Mạng xã hội Pety.

2. Việc sửa, xóa dữ liệu cá nhân của bạn trên Pety

Bạn có thể yêu cầu PETY xoá vĩnh viễn tài khoản, bao gồm toàn bộ dữ liệu cá nhân, của bạn. Gửi yêu cầu cho chúng tôi qua email support@pety.co. Chúng tôi sẽ thực hiện xóa bỏ mọi dữ liệu/thông tin của bạn trên các nền tảng của Pety trong vòng 12h sau khi nhận được yêu cầu.

Bạn có thể chủ động xóa tài khoản, bao gồm toàn bộ dữ liệu cá nhân. Để thực hiện việc này trong ứng dụng Pety bạn vào phần Menu --> chọn Cài đặt --> chọn Xóa tài khoản, thông điệp yêu cầu bạn xác nhận hiện ra, bạn bấm Đồng ý để xóa. Xem hình minh họa sau:

V. Hợp tác với cơ quan chức năng

Mạng xã hội Pety đặt máy chủ tại Việt Nam. Tất cả các dữ liệu được lưu trữ, sử dụng theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Khi nhận được khiếu nại chính thức bằng văn bản, chúng tôi sẽ phản hồi bằng cách liên hệ với người đưa ra khiếu nại này. Chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan chức năng để giải quyết bất kỳ khiếu nại nào về việc truyền dữ liệu của bạn mà chúng tôi không thể giải quyết trực tiếp với bạn.

VI. Các điều khoản khác

1. Hiệu lực

Chính sách bảo mật này có hiệu lực ràng buộc giữa chúng tôi và bạn khi bạn đồng ý tham gia và Mạng xã hội Pety. Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả các thành viên sử dụng Mạng xã hội Pety và có giá trị bổ sung cho Thỏa Thuận Cung Cấp Và Sử Dụng Dịch Vụ Mạng Xã Hội Pety.

2. Sửa đổi, bổ sung

Các điều khoản tại Chính sách bảo mật này có thể được chúng tôi sửa đổi, bổ sung bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới bạn. Những Thông tin sửa đổi, bổ sung sẽ được chúng tôi công bố trên Mạng xã hội Pety.