Tuyển dụng

Pety tuyển dụng nhân sự nhiều vị trí lĩnh vực công nghệ, marketing, thú y, chăm sóc thú cưng
Pety tuyển dụng Growth Hacker
Tuyển dụng

Pety tuyển dụng Growth Hacker

Chúng tôi đang tìm kiếm một chuyên gia phụ trách tăng trưởng. Ngoài kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn, chúng tôi đánh giá cao nếu ứng viên có tình yêu động vật và tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ.

Pety Avatar Peties Avatar
Thứ Ba, ngày 15 tháng 03, 2022
Pety Tuyển Dụng Bác Sỹ Thú Y Yêu Nghề
Tuyển dụng

Pety Tuyển Dụng Bác Sỹ Thú Y

Chúng tôi đang tìm kiếm Bác sỹ thú y phụ trách tư vấn và khám chữa bệnh tại nhà. Ngoài kiến thức chuyên môn, chúng tôi đánh giá cao nếu ứng viên có tình yêu động vật và mindset hiện đại, nhân văn.

Peties Avatar
Thứ Ba, ngày 15 tháng 03, 2022
Tuyển dụng

Pety Tuyển dụng Communication & Partnership Manager

Chúng tôi đang tìm kiếm một chuyên gia phụ trách mảng Partnership - làm việc với các đối tác của Pety, ngoài kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn, chúng tôi đánh giá cao nếu ứng viên có tình yêu động vật và tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ.

Pety Avatar
Thứ Ba, ngày 27 tháng 07, 2021
Tuyển dụng

Pety Tuyển dụng Backend Engineer

Chúng tôi đang tìm kiếm một chuyên gia phụ trách Backend Engineer, ngoài kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn, chúng tôi đánh giá cao nếu ứng viên có tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ.

Pety Avatar
Thứ Ba, ngày 27 tháng 07, 2021