vtag

Có 1 bài viết chứa thẻ #vtag

Vòng cổ định vị chó mèo: Vtag Viettel - thông minh và tiện dụng
Pety News

Vòng cổ định vị chó mèo: Vtag Viettel - thông minh và tiện dụng

Định vị là tính năng xác định vị trí gần như chính xác của một vật thể nào đó. Ngày nay, các thiết bị định vị được phát triển vô cùng rộng rãi như tai nghe, điện thoại, phương tiện di chuyển, đồng hồ… Để quản lý được thú cưng, Viettel đã xây dựng và phát triển được sản phẩm vòng cổ định vị chó mèo Vtag Viettel có độ chính xác cao. Cùng Pety tìm hiểu tính năng và địa chỉ cung cấp thiết bị này.

Triệu Vy Avatar
Thứ Sáu, ngày 04 tháng 11, 2022