nuôi mèo con

Có 3 bài viết chứa thẻ #nuôi mèo con

Kinh Nghiệm Chăm Sóc Mèo Con
Chăm sóc mèo con

Kinh Nghiệm Chăm Sóc Mèo Con

Sau một đêm “chuyển dạ”, nhà bạn có thêm mấy tiểu “quàng thượng”. Tuy nhiên trong 48 giờ đầu tiên Sen có sốt ruột thì cũng chưa có nhiều việc để làm đâu!

Pety Avatar
Thứ Tư, ngày 25 tháng 08, 2021