mèo scotish

Có 2 bài viết chứa thẻ #mèo scotish

Mèo Scottish Và Mèo Tai Cụp Có Phải Anh Em?
Lựa chọn mèo

Mèo Scottish Và Mèo Tai Cụp Có Phải Anh Em?

Mèo Scottish hay Mèo Tai Cụp là giống mèo nuôi phổ biến nhất nhì ở Việt Nam! Vậy nên để tránh bị “quê” thì Scottish và Tai Cụp đều là tên gọi chung cho một em mèo đáng yêu có các đặc điểm như dưới đây nhé!

Pety Avatar
Thứ Bảy, ngày 07 tháng 03, 2020