triệt sản mèo

Có 3 bài viết chứa thẻ #triệt sản mèo

Chăm Sóc Mèo Sau Triệt Sản
Triệt sản cho mèo

Chăm Sóc Mèo Sau Triệt Sản

Việc triệt sản cho mèo đực không những giúp bạn đỡ lo lắng về nhiều hành vi động dục của chúng mà còn giúp mèo tăng cường sức khỏe và giúp mèo sống thọ hơn. Tuy nhiên Sen cũng cần lưu ý chăm sóc mèo hơn trong giai đoạn sau triệt sản.

Pety Avatar
Thứ Bảy, ngày 25 tháng 04, 2020