giới tính của mèo

Có 1 bài viết chứa thẻ #giới tính của mèo

Cách Nhận Biết Giới Tính Mèo Đực Hay Cái
Cách nuôi mèo

Cách Nhận Biết Giới Tính Mèo Đực Hay Cái

Mèo đực và mèo cái có vẻ ngoài và hành động tương tự nhau khi còn nhỏ, nếu chỉ quan sát hành vi thì khó có thể xác định giới tính của chúng. Vậy nên để “chốt” xem cho bé đeo nơ hay thắt cà vạt, sen có thể nhận phân biệt qua một vài đặc điểm sau:

Pety Avatar
Thứ Tư, ngày 25 tháng 08, 2021