chuẩn bị trước khi triệt sản

Có 1 bài viết chứa thẻ #chuẩn bị trước khi triệt sản

Chăm Sóc Chung

Chuẩn Bị Hành Trang Trước Ngày Triệt Sản

Việc triệt sản cho thú cưng là cách tốt để ngăn ngừa việc “đẻ không có kế hoạch”. Triệt sản không chỉ giúp bạn giảm chi phí cho việc chăm sóc các thành viên mới mà còn giúp thú cưng nhà bạn khỏe mạnh hơn, tránh được nhiều bệnh tật.

Pety Avatar
Thứ Bảy, ngày 08 tháng 02, 2020