chó con khi nào mở mắt

Có 1 bài viết chứa thẻ #chó con khi nào mở mắt

Khi Nào Chó Con Mở Mắt?
Chăm sóc chó mới sinh

Khi Nào Chó Con Mở Mắt?

Có thể các sen chưa biết, mèo mở mắt sau 10 - 14 ngày để nhìn mặt mẹ mèo. Thỏ được 10 - 12 ngày tuổi thì mở mắt. Mẹ chuột Hamster phải đợi nửa tháng mới thấy đàn con mở mắt. Còn với các chó thì sao?

Pety Avatar
Thứ Ba, ngày 24 tháng 08, 2021