các loại bệnh phổ biến ở chó

Có 2 bài viết chứa thẻ #các loại bệnh phổ biến ở chó

Bệnh Ho Cũi Ở Chó
Bệnh thường gặp ở chó

Bệnh Ho Cũi Ở Chó - Sen Đã Biết Chưa

“Ho cũi” là cụm từ thông dụng chỉ một bệnh truyền nhiễm của cún khi bị nhốt chung trong cũi và lây từ những em cún cưng khác. Bệnh ho cũi chó sẽ xuất hiện trong vòng 2 - 10 ngày sau khi phơi nhiễm và thường kéo dài khoảng 10 - 20 ngày sẽ khiến cho boss mất sức trầm trọng. Vì thế sen cần:

Pety Avatar
Thứ Ba, ngày 24 tháng 08, 2021