Tham gia Pety vào Thứ Hai, ngày 18 tháng 01, 2021. Đã đăng 97 bài viết và hiện tại có 124 người theo dõi.