avatar

Aatas Cat Vietnam

Thương hiệu cao cấp cho mèo đến từ Singapore, từ dinh dưỡng đến hương vị đều sẽ hài lòng tất cả mọi ‘hoàng thượng’!

Tham gia Pety vào Thứ Bảy, ngày 30 tháng 01, 2021. Đã đăng 6 bài viết và hiện tại có 141 người theo dõi.